Rubbermaid

Rubbermaid "Slim Jim RECYCLING " 系列 60.6L / 87.1L 環保回收分類桶

1) 桶身容量 : 60.6L ( 可選 : 黑色 , 綠色 , 灰色 , 藍色或米白色 )
尺寸 : 55.9cm x 27.9cm x 63.5cm 

2) 桶身 : 87.1L ( 可選 : 綠色 , 灰色 , 紅色 , 藍色 , 黑色 , 米白色或黃色 )
尺寸 : 55.9cm x 27.9cm x 76.2cm

可配不同類型廢物種類形狀的面蓋及不同面蓋顏色

查詢

同類/相似產品

聯絡

地址:
九龍新蒲崗雙喜街十九號
雙喜工業大廈2A室
Rm 2A, Sheung Hei Industrial Building, 19 Sheung Hei Street, Sanpokong, Kowloon, HK

電話:
(852) 2321 0803

傳真:
(852) 2328 9801

電郵:
info@trinityhongkong.com