Rubbermaid "Slim Jim Recycling Station " 系列 87.1L 環保回收分類桶

Rubbermaid "Slim Jim Recycling Station " 系列 87.1L 環保回收分類桶

桶身 : 87.1L  (顏色 : 灰色 )
尺寸 : 55.9cm x 27.9cm x 76.2cm

可配不同類型廢物種類形狀的面蓋 (及背板) 及不同面蓋 (及背板) 顏色
查詢

同類/相似產品

聯絡

地址:
九龍新蒲崗雙喜街十九號
雙喜工業大廈2A室
Rm 2A, Sheung Hei Industrial Building, 19 Sheung Hei Street, Sanpokong, Kowloon, HK

電話:
(852) 2321 0803

傳真:
(852) 2328 9801

電郵:
info@trinityhongkong.com